menu dblex
tving
substantiv
press
klove
klämma
knekt

Alla synonymer går att klicka på.