menu dblex
tunnel
substantiv
stoll
galleri
gruvgång
schakt
kulvert
underjordisk gång
ledning
rör

Alla synonymer går att klicka på.