menu dblex
trulig
adjektiv
trumpen
butter
sur
knarrig
surmulen
tjurig
tvär
mulen
allvarlig
förargad

Alla synonymer går att klicka på.