menu dblex
trots detta
konjunktion
men
likväl

Alla synonymer går att klicka på.