menu dblex
trossats
substantiv
dogm
sats
lärosats
fastslagen sanning
trosartikel

Alla synonymer går att klicka på.