menu dblex
trofasthet
substantiv
tro
trohet

Alla synonymer går att klicka på.