menu dblex
travesti
substantiv
parodi
karikatyr
förvrängning
narrbild
pastisch
persiflage
vrängdikt
parafras
omdiktning
burlesk vrångbild

Alla synonymer går att klicka på.