menu dblex
trans
substantiv
hänryckning
extas
hypnos
koma
dvala
exaltation
svimning
försjunkenhet
katalepsi
Alternativ stavning
trance

Alla synonymer går att klicka på.