menu dblex
traggla
verb
plugga
ständigt upprepa
kälta
käxa
mala
tjata
älta
gnata
bråka
tugga om
upprepa
knoga
tröska
I uttryck
traggla med
traggla om

Alla synonymer går att klicka på.