menu dblex
tomt begrepp
substantiv
abstraktion

Alla synonymer går att klicka på.