menu dblex
tina upp
verb
upplösa
upptina
lösa
gå upp

Alla synonymer går att klicka på.