menu dblex
tillreda
verb
tillaga
laga
bereda
brygga
anrätta
koka
göra i ordning
preparera
blanda
framställa

Alla synonymer går att klicka på.