menu dblex
till fullo
adverb
helt
fullständigt
alldeles
fullkomligt
helt och hållet
fullt och fast
fullt ut
komplett
helt och fullt
utan vidare
väl
Alternativ stavning
tillfullo

Alla synonymer går att klicka på.