menu dblex
till exempel
adverb
exempelvis
sålunda
såsom
bland andra
bland annat
förslagsvis
som

Alla synonymer går att klicka på.