menu dblex
till en del
adjektiv
delvis
partiell
halvt
i någon mån

Alla synonymer går att klicka på.