menu dblex
till alla delar
adjektiv
helt
alldeles
noga

Alla synonymer går att klicka på.