menu dblex
tidsanda
substantiv
andligt klimat
atmosfär
opinion
tendens
allmänna opinionen
anda
det som ligger i luften
lynne
mode
tidsriktning

Alla synonymer går att klicka på.