menu dblex
tidigare inkarnation
substantiv
föruttillvaro

Alla synonymer går att klicka på.