menu dblex
ter sig
verb
det låter
Se även
te sig

Alla synonymer går att klicka på.