menu dblex
tentamen
substantiv
prövning
examen
förhör
prov
duvning
gnuggning
dugga
tenta
I uttryck
gå upp i tentamen

Alla synonymer går att klicka på.