menu dblex
telegrafera
verb
sända telegram
gnista
kabla
morsera

Alla synonymer går att klicka på.