menu dblex
tappa proportionerna
verb
vara överkänslig

Alla synonymer går att klicka på.