menu dblex
tappa modet
verb
tröttna
ge sig

Alla synonymer går att klicka på.