menu dblex
tappa koncepterna
verb
förlora fattningen
tappa huvudet
bli ställd
komma av sig
falla ur rollen
tappa tråden

Alla synonymer går att klicka på.