menu dblex
tappa bort sig
verb
förlora orienteringen
förirra sig
villa bort sig

Alla synonymer går att klicka på.