menu dblex
tappa bort
verb
förlägga
förlora
glömma
lägga bort
förlora minnet av
sumpa
komma ifrån

Alla synonymer går att klicka på.