menu dblex
tappa av
verb
tappa ur
utsläppa
uttorka
Relaterade ord
avtappa

Alla synonymer går att klicka på.