menu dblex
tappa ansiktet
verb
förlora ansiktet
blamera sig
falla ur rollen
tappa masken

Alla synonymer går att klicka på.