menu dblex
tankediger
adjektiv
djupsinnig
sinnrik
själfull
tänkvärd

Alla synonymer går att klicka på.