menu dblex
tallriksslickare
substantiv
snyltgäst
matfriare
inställsam parasit
lakej
lismare

Alla synonymer går att klicka på.