menu dblex
tala illa om
verb
svärta ned
bakdanta
baktala
förtala

Alla synonymer går att klicka på.