menu dblex
tackling
substantiv
tackel
rigg
tågvirke
trängning
angrepp

Alla synonymer går att klicka på.