menu dblex
ta sig uttryck
verb
yttra sig
manifestera sig
visa sig
bryta fram

Alla synonymer går att klicka på.