menu dblex
ta i besittning
verb
bemäktiga sig
ockupera
erövra
besätta
beslagta
annektera
uppbringa
intaga
expropriera

Alla synonymer går att klicka på.