menu dblex
syndighet
substantiv
lastbarhet
ondska

Alla synonymer går att klicka på.