menu dblex
synda mot
verb
fela
bryta mot
försynda sig

Alla synonymer går att klicka på.