menu dblex
svinga sig upp
verb
höja sig
lyfta
svinga

Alla synonymer går att klicka på.