menu dblex
svep
substantiv
drag
rörelse
släng
slag
tag
notvarp
tur
stråk
vända
runda
sväng
stråktag
razzia
I uttryck
i ett svep

Alla synonymer går att klicka på.