menu dblex
svale
substantiv
förstuga
farstu
trappavsats
gång
balkong
svalgång

Alla synonymer går att klicka på.