menu dblex
svagt begrepp
substantiv
aning

Alla synonymer går att klicka på.