menu dblex
svag sida
fras
svag punkt
svaghet

Alla synonymer går att klicka på.