menu dblex
svag punkt
substantiv
akilleshäl
blotta
känslig punkt
sårbarhet
svaghet
svag sida

Alla synonymer går att klicka på.