menu dblex
surrogat-
förled
pseudo-
syntetisk

Alla synonymer går att klicka på.