menu dblex
surrogat
substantiv
substitut
ersättning
nödfallsmedel
surr
attrapp
ersättningsmedel
ersättningsvara
i stället för
I uttryck
tjäna som surrogat för

Alla synonymer går att klicka på.