menu dblex
surkart
substantiv
vildäpple
omoget äpple
knarr
tvärvigg
vresig person
grinolle
ogin person

Alla synonymer går att klicka på.