menu dblex
supponera
verb
anta
förmoda
förutsätta
tro
gissa
antaga
mena
tänka sig
misstänka
extrapolera

Alla synonymer går att klicka på.