menu dblex
subordinerad
adjektiv
underlydande
underordnad
I uttryck
vara subordinerad

Alla synonymer går att klicka på.