menu dblex
stryka segel
verb
kapitulera

Alla synonymer går att klicka på.