menu dblex
stryka eld
verb
tända

Alla synonymer går att klicka på.