menu dblex
strof
substantiv
vers
stans
grupp av versrader
visa
stump
melodi
bit
kuplett

Alla synonymer går att klicka på.